Biznes

Strategia rekrutacyjna

Zuraida Curtis, redaktor ds. prawa pracy w XpertHR, radzi firmom, które chcą stworzyć dobrą strategię rekrutacyjną, aby stosowały się do tych wskazówek:

Analizuj. Przyjrzyj się dokładnie swoim potrzebom biznesowym, a także celom i założeniom.

Zidentyfikuj. Poznaj swoje długoterminowe plany rozbudowy lub redukcji personelu, najważniejsze role w firmie oraz wszelkie luki, które należy wypełnić. Zwróć uwagę na sezonowe wahania w wymaganiach kadrowych.

Określić. Ustal najlepszą metodę rekrutacji dla swojej firmy. Na przykład, wzrasta liczba osób poszukujących pracy za pośrednictwem mediów społecznościowych, więc możesz wykorzystać tę metodę, aby dotrzeć do kandydatów o określonych umiejętnościach.

Zabezpiecz. Zapewnij konkurencyjne wynagrodzenie i możliwości rozwoju osobistego w ramach swojej firmy. W badaniu Citation 13% pracodawców stwierdziło, że wynagrodzenie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na zatrzymanie pracownika.

Ustal. Wybierz i wdróż metodę pomiaru wyników i sprawdź, czy Twoja strategia działa. Ustal budżet szkoleniowy, aby rozwijać i zwiększać umiejętności i wiedzę pracowników.

Przeprowadź wywiady końcowe.

Wywiady telefoniczne powinny zawęzić pulę kandydatów. Przeprowadź wywiady osobiste z pozostałymi kandydatami (lub wideokonferencje, jeśli rekrutujesz zdalnie). Wywiady te są bardziej dogłębne, co pomoże Ci wybrać najlepszych kandydatów. Miej wiele osób uczestniczyć w tych wywiadach, aby uzyskać szerszy obraz tego, jak dobrze każdy kandydat będzie pasować w organizacji i roli.

Zleć kandydatowi wykonanie stosownych ocen.

W zależności od roli, na jaką zatrudniasz, możesz chcieć, aby kandydaci do pracy wykonali stosowne oceny. Na przykład, jeśli zatrudniasz na stanowisko redaktora, możesz poprosić kandydata o wykonanie ćwiczenia redakcyjnego. Osoba zatrudniona na stanowisku handlowym może poprosić kandydata o przedstawienie przykładowej prezentacji na temat konkretnego produktu sprzedawanego przez firmę.

Oceny nie zawsze są konieczne, ale sprawdzają, czy kandydat jest w stanie wykonywać obowiązki związane z danym stanowiskiem. Ocena może być przeprowadzona przed, w trakcie lub po formalnej rozmowie.

Przeprowadzenie prześwietlenia i sprawdzenie referencji.

Kontakt z referencjami i sprawdzanie przeszłości przed zatrudnieniem jest ważną częścią procesu zatrudniania, często jako jeden z ostatnich kroków. Istnieje wiele firm zajmujących się sprawdzaniem danych osobowych, które mogą pomóc w przeprowadzeniu zgodnego z prawem sprawdzenia danych osobowych.

Celem prześwietlenia jest upewnienie się, że kandydat jest zgodny z prawem i nadaje się na dane stanowisko, jednakże należy unikać dyskryminacji kandydatów na podstawie wyników. Na przykład, odmowa zatrudnienia kandydata z wieloma wykroczeniami drogowymi byłaby ważna dla stanowiska kierowcy ciężarówki, ale nie jest to istotne dla stanowiska marketingowego.

Podejmij decyzję o zatrudnieniu.

Wykorzystaj wiedzę, którą zdobyłeś o kandydatach w trakcie procesu rekrutacji, aby podjąć ostateczną decyzję o zatrudnieniu. Skonsultuj się ze wszystkimi stronami, które rozmawiały z każdym kandydatem, aby podjąć bardziej świadomą decyzję. Weź pod uwagę kwalifikacje i dopasowanie kulturowe, ale nie podejmuj decyzji na podstawie uprzedzeń lub dyskryminacji.

„Staraj się unikać zatrudniania na podstawie instynktu” – powiedział Curtis w rozmowie z Business News Daily. „Miej ustrukturyzowany proces zatrudniania z efektywnym procesem rozmowy kwalifikacyjnej. Zweryfikuj kwalifikacje poprzez proces rozmowy kwalifikacyjnej i zakończ sprawdzanie tła, takie jak referencje.”

Rozszerzaj ofertę pracy.

Rozszerz ofertę pracy na swojego najlepszego wybrańca. Wysoko wykwalifikowani kandydaci zazwyczaj nie są na rynku długo, więc rozszerzaj ofertę pracy szybko, gdy już zdecydujesz, kogo zatrudnić. Zawrzyj w niej informacje dotyczące wynagrodzenia i świadczeń, a także bądź przygotowany na pewne negocjacje w tym czasie.

Zatrudnij i zaadoptuj nowego pracownika.

Proces wdrażania pracownika do pracy może mieć duży wpływ na to, jak dobrze nowy pracownik odnajdzie się w organizacji. Najpierw wyślij niezbędne dokumenty do kandydata, aby mógł je podpisać. Jeśli korzystasz z oprogramowania do rekrutacji, prawdopodobnie będzie ono miało możliwość składania podpisu elektronicznego, co pozwoli nowym pracownikom na zdalne przyjęcie oferty i wypełnienie formalności związanych z przyjęciem do pracy.

Kompleksowe programy idą o krok dalej, automatyzując cały proces przyjęcia do pracy i zapewniając nowemu pracownikowi wszystkie potrzebne szkolenia i materiały. To nie tylko przygotuje pracownika na sukces, ale może również poprawić utrzymanie pracowników.